Home

gymles

Op de USV!

Vakleerkracht gymnastiek

banner-groep

Op de USV!

Vakleerkracht muziek

banner-plusgroep

Op de USV!

Plusgroep

banner-handvaardigheid

Op de USV!

Vakleerkracht handvaardigheid

banner-drama

Op de USV!

Vakleerkracht drama

banner-engels

Op de USV!

Engels vanaf groep 1

Onze school

Over de historie van de Utrechtse schoolvereniging, de schoolvisie, het onderwijssysteem en de samenwerking met ouders.

Lees meer >

Praktisch

Alles wat u wilt weten over de dagelijkse gang van zaken op school. Van schooltijden en vakanties tot tussenschoolse opvang en gymlessen.

Lees meer >

Organisatie

Wie is wie? Lees hier hoe het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad zijn samengesteld.

Lees meer >

Downloads

Download hier het aanmeldingsformulier, het inspectierapport of de schoolgids.

Lees meer >