Tussenschoolse en Buitenschoolse opvang

Tussenschoolse en Buitenschoolse opvang

Praktisch

TSO
Tussen 12 en 13 uur hebben de leerlingen en de leerkrachten lunchpauze. Veel kinderen eten één of meerdere keren per week thuis. Zij mogen om 12.55 uur weer het schoolplein op. Het overblijven in de klas gebeurt onder toezicht van vaste overblijfkrachten en is in handen van de Stichting Kinderstralen, een professionele organisatie die de tussenschoolse opvang (TSO) verzorgt op 50 basisscholen.

kinderstralenHet tarief voor de structurele overblijf bedraagt dit schooljaar € 2,70 per kind per keer.
Voor incidentele overblijf geldt een tarief van € 3,20 per kind per keer. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 6 per kind. U betaalt uitsluitend voor daadwerkelijk genoten opvang, mits correct afgemeld. Voor ieder tweede en volgend kind uit een gezin hanteren wij – bij structurele opvang – een korting van € 0,20.

Opgeven voor de TSO kan middels een inschrijf- en machtigingsformulier dat u kunt ophalen op school of kunt downloaden via www.lunchenopschool.nl/inschrijven. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u deponeren in de LOS-brievenbus in de centrale hal op school of inscannen en mailen naar los@kinderstralen.nl. U kunt het formulier ook opsturen naar:

Kinderstralen, Lunchen op school
Postbus 11155
3505 BD Utrecht

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Kinderstralen. Het Centraal Bureau Utrecht is op werkdagen tussen 9 en 14 uur telefonisch bereikbaar. Ook kunt een bericht sturen via de Ouder Login, onder ‘contact’.

BSO
Er zijn verschillende Buitenschoolse Opvangorganisaties die leerlingen van de USV na schooltijd ophalen van school, waaronder Partou Bolstraat, Partou Laan van Maarschalkerweerd en BSO Dino van Ludens

Comments are closed.