Team

Team

Organisatie

Het team bestaat uit een directeur, 13 groepsleerkrachten en vier vakdocenten. De vakdocenten voor muziek geeft les aan de groepen 1-8. Daarnaast kunnen de kinderen op dinsdag tijdens de middagpauze in het schoolkoor zingen onder leiding van juf Elianne. Handvaardigheid en techniek wordt halfjaarlijks gegeven aan de groepen 3 t/m 8 door een vakdocent. De andere helft van het jaar worden er workshops gegeven door externen. Bewegingsonderwijs wordt het hele jaar door aan de groepen 1 t/m 8 gegeven door een vakdocent.

Groep 1-2a Juf Sanne
Groep 1-2b Juf Fransien
Groep 3a Juf Femke (ma, di, wo) en juf Gerda (wo,do, vr)
Groep 1c Juf Liesbeth
Groep 4 Juf Elaine
Groep 5 Meester Tjalling
Groep 6 Juf Martine (ma, di, wo) en juf Marleen(do, vr)
Groep 7 Juf Sabine
Groep 8 Juf Anne (ma, di, wo, do) en juf Querine (vr)

 

Administratief medewerkster Mevrouw Edith (ma, di)
Congiërge Meneer Henny (ma, di, do, vr)
Directeur Mevrouw Judith Toen (hele week)
Intern begeleider Juf Rika de Winter (di, woe, do, vr)
Plusgroepleerkracht Juf Rika (wo, vr)
Remedial teacher Juf Carine (di, do)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Juf Ineke
Vakleerkracht dans/drama onderbouw Juf Ineke
Vakleerkracht beeldende vorming Meester Maarten
Vakleerkracht muziek Juf Sabine en Juf Elianne

De intern begeleider die zich bezighoudt met de organisatie en inhoud van de leerlingenzorg en die de groepsleerkrachten coacht in de begeleiding van de groep en van individuele leerlingen. De intern begeleider richt zich voornamelijk op preventieve zorg. Daarnaast is er een remedial teacher (RT-er) die buiten de groep om extra begeleiding geeft aan kinderen die dat nodig hebben. De plusgroepleerkracht geeft twee keer per week les aan de plusgroepen. Dat zijn groepen kinderen die naast het reguliere onderwijsaanbod meer uitdaging nodig hebben.

 

Comments are closed.