Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Organisatie

De Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team.

Willem-Jan Brinkman Voorzitter (ouder)
Cathelijne Habets   lid (ouder)
Frank Garten lid (ouder)
Gerda Tolsma lid (team)
Querine Holla    lid (team)
Sabine de Vin lid (team)

Contact : mr@usvschool.nl

Comments are closed.