Klachten

Klachten

Contact

Ons uitgangspunt en onze inspanning zijn erop gericht om vragen over de dagelijkse gang van zaken in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en af te handelen. De gebeurt in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding. Wij hopen hierdoor klachten te voorkomen, maar helaas lukt dat niet altijd.

Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur, de directie en teamleden maar ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld of pesten. U kunt met uw klacht gerust bespreekbaar maken bij een teamlid, het bestuur of de directie.

Comments are closed.