ANBI

ANBI

Praktisch

De USV is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naast een aantal fiscale voordelen voor de school (de school hoeft geen belasting meer te betalen over schenkingen die het heeft ontvangen) zijn er ook voordelen voor personen en bedrijven die een schenking aan de school willen doen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Het beloningsbeleid van de Utrechtse Schoolvereniging is dat alle bij de school betrokken bestuurders en toezichthouders onbezoldigd zijn.

Uw giften zijn welkom voor ondersteuning van onderwijsdoeleinden of bepaalde (verbouwings) projecten die niet door de overheid worden gefinancierd.

Naam van de instelling Utrechtse Schoolvereniging
RSIN/fiscaal nummer
KvK nr
Rechtsvorm
8042.07.008
40476962
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Post- en bezoekadres Frans Halsstraat 22a
3583 BP Utrecht
030 25 11 435
administratie@usvschool.nl
Doelstelling Het geven van algemeen bijzonder basisonderwijs
Beleidsplan Klik hier om het beleidsplan in te zien
Bestuur
Commissie van Toezicht
Klik hier voor de Bestuur pagina
Klik hier voor de Commissie van Toezicht pagina
Onderwijskundig Jaarverslag Klik hier voor het Onderwijskundig jaarverslag 2016-2017
Financiële verantwoording Klik hier voor het Jaarverslag 2016
Klik hier voor het Jaarverslag 2015
Klik hier voor het Jaarverslag 2014
Comments are closed.