Absentie en verlof

Absentie en verlof

Praktisch

Als uw kind ziek is, dient u dit vóór 8.15 uur te melden via 030-2511435. Mocht een kind zonder bericht afwezig zijn, dan nemen we contact op met de ouders. Bij ongeoorloofd verzuim doen wij aangifte bij de leerplichtambtenaar.

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor u voor uw kind extra verlof wilt aanvragen. Dit kan te maken hebben met het beroep van een van de ouders, met belangrijke gebeurtenissen zoals verhuizing, huwelijk, ziekte of overlijden van familieleden of met wettelijke of religieuze verplichtingen. Ouders dienen het verlof drie weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur, middels onderstaand formulier. Voor 4-jarigen kan in principe onbeperkt verlof worden aangevraagd,  5-jarigen mogen 5 uur per week verlof bij vermoeidheid.

  • Aan de directeur van de Utrechtse Schoolvereniging

    Ondergetekende vraagt als ouder/verzorger bijzonder verlof voor:

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: pdf, gif, jpg, png, tiff, doc, docx.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Comments are closed.