Op de Utrechtse Schoolvereniging word je gekend en kun je groeien in wie je bent.

Agenda

Uw kind aanmelden

Hier vindt u het aanmeldingsformulier en de schoolgids.

Onze school

Over de historie van de Utrechtse schoolvereniging, de schoolvisie, het onderwijssysteem en de samenwerking met ouders.

Organisatie

Wie is wie? Lees hier hoe het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad zijn samengesteld.

Praktisch

Alles wat u wilt weten over de dagelijkse gang van zaken op school. Van schooltijden en vakanties tot tussenschoolse opvang en gymlessen.

Downloads

Download hier het aanmeldingsformulier, het inspectierapport of de schoolgids.